COACHING OSOBISTY

„Nie możesz zmienić kierunku wiatru, ale możesz dostosować ustawienia swoich żagli, aby dotrzeć tam, gdzie chcesz.”
Jimmy Dean

Coaching Osobisty to podróż do siebie, do własnego rozwoju, a ja jestem  przewodnikiem tej podróży i  pomogę Ci wskazać kierunek, ułożyć plan działania, wesprzeć w drodze do wyznaczonego celu i zaopatrzyć w niezbędne akcesoria. Każdy z nas ma głęboko w sobie zakorzenioną potrzebę odniesienia sukcesu i satysfakcji we własnym życiu, niezależnie od tego jak go definiuje. Jednakże, proces samorealizacji wymaga konsekwencji i stawiania zdecydowanych kroków, które są możliwe do wykonania tylko wtedy, gdy posiadasz pełną kontrolę nad swoją postawą oraz podejmowanymi decyzjami.

Do kogo adresowany jest coaching osobisty dla osób:

 • szukających własnej ścieżki życiowej,
 • potrzebujących pomocy w sprecyzowaniu własnych wartości i priorytetów,
 • zmagających się z problemami natury prywatnej,
 • nieradzących sobie ze stresem oraz negatywnymi emocjami,
 • mających trudności z organizacją i konsekwencją,
 • próbujących zdefiniować własne potrzeby oraz oczekiwania,
 • starających się odnaleźć w nowych rolach społecznych,
 • pragnących polepszyć swoje umiejętności personalne i interpersonalne.

ZASADY COACHINGU

 • dobrowolność – wszystkie wykorzystywane metody podczas sesji coachingowej przeprowadzane są wyłącznie za zgodą klienta. Osiągnięcie progresu jest możliwe tylko wtedy, gdy osoba czerpiąca z wiedzy coacha wykazuje się nieprzymuszoną wolą do samorozwoju.
 • poufność – coach zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej, zatem kwestie poruszane podczas spotkań pozostają w sferze tajności. Wyjątek stanowi sytuacja, w której klient zwalnia swojego coacha z klauzuli poufności względem przedmiotu coachingu osobistego lub gdy coach jest obligowany do tego przez system prawny.
 • uczciwość – coaching osobisty to materia, której podstawą jest odpowiedzialność prawdomówności oraz rzetelności. Zarówno coach jak i klient, mają obowiązek przedstawić sobie wzajemnie wszystkie niezbędne do nawiązania poprawnej współpracy informacje.
 • zaufanie – relacja stron podczas sesji coachingu osobistego musi opierać się na zaufaniu. Zarówno coachowi jak i klientowi przyświeca ten sam cel, ustalony podczas sesji.