Skip to content
Menu

Znajdź siebie

Coaching nie jest dla każdego. Jest dla osób, które są gotowe brać odpowiedzialność za swoje życie i emocje. Jest dla osób, które chcą coś zmienić w swoim życiu i chcą podążać za sobą, chcą rozwoju, chcą małymi krokami ułożyć swoje myśli, potrzeby, relacje.

Czym jest coaching

To nowoczesna metoda prowokująca do znajdywania rozwiązań i działania w ważnych dla Ciebie sprawach. Pomaga odkryć i rozpuścić blokady w umyśle i skutecznie osiągnąć swoje cele. Coaching szybko przywraca i gruntuje poczucie sprawczości w Twoim życiu.

Znajdź siebie

Coaching nie jest dla każdego. Jest dla osób, które są gotowe brać odpowiedzialność za swoje życie i emocje. Jest dla osób, które chcą coś zmienić w swoim życiu i chcą podążać za sobą, chcą rozwoju, chcą małymi krokami ułożyć swoje myśli, potrzeby, relacje.

Czym jest coaching

To nowoczesna metoda prowokująca do znajdywania rozwiązań i działania w ważnych dla Ciebie sprawach. Pomaga odkryć i rozpuścić blokady w umyśle i skutecznie osiągnąć swoje cele. Coaching szybko przywraca i gruntuje poczucie sprawczości w Twoim życiu.

Jak to działa

Tym, którzy chcą realizować swoje cele, podejmować wyzwania i rozwijać swoje umiejętności, chcę zaproponować szereg różnych działań w zależności od bieżącej potrzeby a wszystko to w oparciu o filozofię Kaizen.

Polega to na cyklicznych indywidualnych, około 1,5-godzinnych spotkaniach mających głównie formę rozmowy. W ich trakcie korzystam z różnorodnych ćwiczeń  i zadań domowych, które wynikają z przebiegu sesji.

ZNAJDŹ SIEBIE
ZNAJDŹ CZAS NA CZAS