Skip to content
Menu

ZABURZENIA LĘKOWE

Kiedy :
 • boisz się chorób
 • boisz się relacji
 • boisz się jedzenia
 • boisz się spać
 • jesteś po różnych trudnych doświadczeniach życiowych i trauma blokuje Twoje życie 

WYPALENIE ZAWODOWE

Kiedy i dla kogo:

 • Kiedy masz obniżone zainteresowanie czynnościami wykonywanymi w pracy (niechęć do pracy, chroniczne zmęczenie), ogólny spadek satysfakcji z wykonywanej pracy, zaburzenia psychosomatyczne: zmęczenie fizyczne, bóle głowy, zespół jelita drażliwego;
 • obniżoną wydajność (produktywność) i efektywność (w tym wyczerpanie fizyczne);
 • zdenerwowanie, rozdrażnienie, poirytowanie, wrogość w stosunku do innych osób;
 • stałe napięcie psychofizyczne, lęki, problemy ze snem i bezsennością, apatia, uczucie przemęczenia, depresja, zmienność nastrojów i zachowań, pesymizm, cynizm, zaniżona samoocena (niskie poczucie własnej wartości).

STRES

Kiedy i dla kogo :
 • Ucieczka – gdy wyjeżdżasz, opuszczasz dane miejsce by uniknąc spotkania z czymś niewygodnym, gdy nie uczestniczysz w sytuacjach związanych z zagrożeniem wyjścia poza strefę komfortu, gdy uciekasz w chorobę , w dolegliwości
 • Walka – gdy Twoje reakcje są agresywne, gdy reagujesz gwałtownie, masz tendencje do zastraszania drugiej strony, wywoływanie zagrożenia , strachu ,paniki
 • Zamrożenie – na skutek stresu nie oddychasz, paralizuje Cię strach, wycofujesz swoją energię, przyjmujesz postawę przeczekania, udajesz – ukazujesz uczucia,emocje które są nieprawdziwe

UZALEŻNIENIA

Kiedy i dla kogo :

 • dla osób współuzależnionych : narkotyki, alkohol, internet, zakupy, seks, hazard , przemoc
 • dla osób w trakcie terapii lub po terapii dla osób uzależnionych : narkotyki, alkohol, internet, zakupy, seks, hazard, przemoc

Prowadzimy warsztaty dla osób współuzależnionych ( patrz warsztaty